Hitelezői felhívás 2018.05.02.

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság „cs.a.” (3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40., Cg. 12-10-001635, adószáma: 14003790-2-12) ezúton értesíti T. Hitelezőit, hogy a Balassagyarmati Törvényszék 1.Cspk.2/2017/5. számú végzésével elrendelte az EXTERNET Zrt. „cs.a.” csődeljárását. A csődeljárás kezdő időpontja a végzés Cégközlöny honlapján történő közzétételének napja, azaz 2017. július 28. A bíróság által kijelölt vagyonfelügyelő: LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., telefon: +36 1 2507812,
fax: +36 1 2782556, email-cím: lqd@lqd.hu, kinevezett vagyonfelügyelő: Eszenyi Attila).    

Az EXTERNET Zrt. „cs.a.” ezen hirdetmény útján tájékoztatja az ismert és esetlegesen ismeretlen hitelezőit, hogy a fizetőképesség helyreállítását és az adósságok rendezését célzó programmal kapcsolatos hitelezői Egyezségi Tárgyalást tart a Cstv. 17. §-ban foglaltaknak megfelelően.

Az Egyezségi Tárgyalás időpontja: 2018. május 14. 11:00 óra.
Az Egyezségi Tárgyalás helye: Lurdy Ház, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. 1. emelet 1. konferencia terem

T. Hitelezőink az EXTERNET Zrt. „cs.a.” által a Cstv. 8. § (2) bekezdésében felsorolt, a csődeljárási kérelem részeként a Balassagyarmati Törvényszékre benyújtott iratokat, továbbá a fizetőképesség helyreállítását és az adósságok rendezését célzó programot, az előzetes egyezségi javaslatot, valamint a Cstv. 14. § (1) bekezdése szerint a vagyonfelügyelő által nyilvántartásba vett és besorolt követelésekre vonatkozó iratokat előzetesen megtekinthetik munkanapokon 10 óra és 16 óra között, az EXTERNET Zrt. „cs.a.” 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. (Lurdy Ház) III. emelet 1. lépcsőház alatti irodájában.

Kérjük T. Hitelezőinket, hogy képviseleti jogosultságuk igazolása mellett jelenjenek meg az Egyezségi Tárgyaláson.

Budapest, 2018. május 02.

Lévay Örs
igazgatósági elnök
EXTERNET Zrt. „cs.a.”