Hitelezői felhívás

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság „cs.a.” (3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40., Cg. 12-10-001635, adószáma: 14003790-2-12) ezúton értesíti T. Hitelezőit, hogy a Balassagyarmati Törvényszék 1.Cspk.2/2017/5. számú végzésével elrendelte az EXTERNET Zrt. „cs.a.” csődeljárását.

A csődeljárás kezdő időpontja a végzés Cégközlöny honlapján történő közzétételének napja, azaz 2017. július 28.

A bíróság által kijelölt vagyonfelügyelő: LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., telefon: +36 1 2507812, fax: +36 1 2782556 email-cím: lqd@lqd.hu, kinevezett vagyonfelügyelő: Eszenyi Attila).

Az EXTERNET Zrt. „cs.a.” ezen hirdetmény útján felhívja T. Hitelezőit arra, hogy követeléseiket a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban Cstv.) 10. § (2) bekezdés f) pontjának megfelelően a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől, azaz 2017. július 28-tól számított harminc napon – a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket nyolc munkanapon – belül jelentsék be az EXTERNET Zrt. „cs.a.” és a vagyonfelügyelő részére, a követeléseket megalapozó okiratok egyidejű csatolása mellett.

A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az is, hogy a hitelező követelésének egy százalékát − de legalább 5.000 forintot és legfeljebb 100.000 forintot − nyilvántartásba-vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelő MKB Bank Zrt-nél vezetett, 10300002-20609577-49020023 számú pénzforgalmi számlájára, „EXTERNET Zrt. „cs.a.”” közleménnyel.

Tájékoztatjuk T. Hitelezőinket, hogy a bejelentési határidők és a nyilvántartásba vételi díj vagyonfelügyelő számlaszámára történő megfizetésének elmulasztása esetén a követelések vagyonfelügyelő általi nyilvántartásba vételére nem kerül sor.

Tájékoztatjuk továbbá az ismert és esetlegesen ismeretlen hitelezőinket, hogy a fizetőképesség helyreállítását és az adósságok rendezését célzó programmal kapcsolatos hitelezői Egyezségi Tárgyalást tartunk a Cstv. 17. §-ban foglaltaknak megfelelően.

Az Egyezségi Tárgyalás időpontja: 2017. szeptember 21. 10 óra.
Az Egyezségi Tárgyalás helye: az EXTERNET Zrt. „cs.a.” 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. (Lurdy Ház) III. emelet 1. lépcsőház alatti irodája.

T. Hitelezőink az EXTERNET Zrt. „cs.a.” által a Cstv. 8. § (2) bekezdésében felsorolt, a csődeljárási kérelem részeként a Balassagyarmati Törvényszékre benyújtott iratokat, továbbá a fizetőképesség helyreállítását és az adósságok rendezését célzó programot, az előzetes egyezségi javaslatot, valamint a Cstv. 14. § (1) bekezdése szerint a vagyonfelügyelő által nyilvántartásba vett és besorolt követelésekre vonatkozó iratokat előzetesen megtekinthetik munkanapokon 10 óra és 16 óra között, az EXTERNET Zrt. „cs.a.” 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. (Lurdy Ház) III. emelet 1. lépcsőház alatti irodájában. Tájékoztatjuk továbbá T. Hitelezőinket, hogy az egyezségi javaslat a Cstv. 17. § (3) bekezdése alapján 2017. szeptember 14-től a fentiek szerinti helyen, ugyancsak munkanapokon 10 óra és 16 óra között megismerhető.

Kérjük T. Hitelezőinket, hogy képviseleti jogosultságuk igazolása mellett jelenjenek meg az Egyezségi Tárgyaláson.

Budapest, 2017. augusztus 2.

Lévay Örs
igazgatósági elnök
EXTERNET Zrt. „cs.a.”