Számhordozási információk

A vezetékes telefonszámok hordozhatósága azt jelenti, hogy ha Ön az Externetnél rendeli meg új telefonszolgáltatását, megtarthatja korábbi előfizetői hívószámát, így Ön továbbra is ugyanazon a számon lesz elérhető.

Milyen feltételei vannak a számhordozásnak?

az igénybevétel helye azonos számozási körzetben maradjon
az előfizető személye nem változhat
csak olyan telefonszám hordozható, amelyre jelenleg is érvényes előfizetői szerződéssel rendelkezik más vezetékes szolgáltatónál (ne mondja fel régi vezetékes szolgáltatójánál a szerződését, a sikeres számhordozást követően régi szerződése automatikusan megszűnik)
amennyiben jelenlegi telefon-előfizetésének hűségnyilatkozata még nem járt le, úgy a telefonszolgáltató a hátralévő hónapokat kötbér címén kiszámlázhatja! Az ilyen esetekért az Externet nem vállal felelősséget. A telefon-előfizetés hűségnyilatkozatának időtartamáról telefonszolgáltatójánál érdeklődhet.


Hogyan hozhatom át a számomat?
A számhordozási igény jelzését követően a háttérben automatikusan elindul a hordozás adminisztrációs része. Amennyiben a számhordozás lehetséges, úgy a telefonvonal kiépítésére vállalt határidőre, de legkorábban 8 napon belül megtörténik. 
A váltás egy 4 órás időszak alatt történik meg, ezt az átállási időszakot nevezzük számátadási  időablaknak. Az számátadáési időablak előtt még a régi a szolgáltatója hálózatán, azt követően már az Externet hálózatán lesz elérhető a telefonszám. A 4 órás időablakban előfordulhat, hogy egyáltalán nem működik a szolgáltatás.

A számhordozás főbb lépései
1. Megrendelés (számhordozási igény bejelentése)
Töltse ki a számhordozási nyilatkozatot, és kérjük mellékelje a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vállalkozói igazolványt, aláírási címpéldányt, illetőleg az ezeknek megfelelő okiratokat. 

2. Ellenőrzés
A benyújtott igény elbírálásra kerül. Amennyiben a számhordozás lehetséges, úgy a telefonvonal kiépítésére vállalt határidőre, de legkorábban 8 napon belül megtörténik a szám hordozása.

3. Hordozás
A megbeszélt időpontban kollégánk felkeresi az előfizetőt, és üzembe helyezi a szolgáltatáshoz szükséges berendezést. A Megafone szolgáltatás csak a számhordozási folyamat végén, a fentiekben írt időablakban válik elérhetővé, amikor is az előfizetőnek kell a telefon készüléket kihúzni jelenlegi szolgáltatója által biztosított aljzatból, és csatlakoztatni az Externet berendezését.

Mennyibe kerül a számhordozás?

Magyar Telekom Nyrt. számhordozási díj: bruttó 2.500,-Ft/telefonszám.

Invitel Zrt. számhordozási díj: bruttó 4.500,-Ft/telefonszám.

GTS-Datanet Kft. számhordozási díj: bruttó 7.500,-Ft/telefonszám.

További szolgáltatók esetében a számhordozási díj: bruttó 6.250,-Ft/telefonszám.