Társaságirányítási dokumentumok

Az Externet Nyrt. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya
Összevont tájékoztató
1.számú melléklet
2.számú melléklet
3.számú melléklet
4.számú melléklet
Tulajdonosi struktúra
PSZÁF határozat
Hirdetmény
Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat
Közzététel nyelve
Részvénykönyv vezetése